Anders

Als ouder van een kind met een zorgvraag word je geconfronteerd met anders. Je kind ontwikkelt zich anders, maar ook school, kinderopvang, werk en andere normaal-ogende dingen zijn anders. Bij Bzzzonder willen we dat anders graag normaal laten zijn. Daarom zeggen we dat iedereen welkom is. Ongeacht zorgvraag, achtergrond, huidskleur of geloofsovertuiging. Wat betreft de dagbesteding en leerwerkplekken vindt die plaats op een vaste locatie, tenzij je in het groenteam komt te werken. Dan ga je juist alle locaties af. Hierbij wordt wel een bepaalde structuur geboden, waardoor je op vaste momenten op een bepaalde locatie werkt en samen met je team op die locatie een bakkie koffiedrinkt of je bammetjes eet.

We kijken naar wat past, bieden maatwerk. Dat doen we in overleg met jou als ouder, maar ook met andere zorgprofessionals waar we korte lijntje mee hebben, zoals bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, logopedist, ergotherapeut of fysio. We vormen met elkaar een team waarbij samenwerking ervoor zorgt dat een kind of (jong) volwassene de best mogelijke zorg krijgt nabij huis. Deze zorg is er voor kinderen en (jong) volwassenen met TOS, ADHD, ASS, achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling of een beperking op een ander vlak. Er zijn mogelijkheden voor bso plus, groepsbegeleiding, dagbesteding, zaterdagopvang, leerwerkplekken of individuele begeleiding. Inclusief of juist exclusief.

Maatwerk

Nadat we kennis hebben gemaakt kijken we naar welke plek het beste is voor jouw kroost. Op basis van behoefte en mogelijkheden wordt een begeleidings- en zorgplan gemaakt. Als ouder heb je toegang tot dit plan via ons ouderportaal. Hierin worden ontwikkelingen, overdracht en bijzonderheden nauwgezet bijgehouden zodat er mogelijkheid is voor bijsturing en evaluatie. Belangrijk om op die manier de zorg zo goed mogelijk vorm te geven.

Wil je weten of Bzzzonder bij jullie past? Of op wat voor manier Bzzzonder iets voor jullie kan betekenen? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen. Werk je samen met een wijkteam, gebiedsteam, buurtteam, sociaal team of het Centrum voor Jeugd en Gezin? Dan kan het ook zijn dat zij contact opnemen.

Financiering kinderen en (jong) volwassenen met een zorgvraag
De begeleiding voor kinderen en (jong) volwassenen met een zorgvraag kan worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet (JW), Wet Kinderopvang, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een combinatie hiertussen is ook mogelijk. Voor deze begeleiding is een beschikking nodig van de gemeente of het zorgkantoor, of een bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling. Dit kan vanuit een Zorg in Natura (ZiN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor het bieden van ZiN werkt Bzzzonder nauw samen met gecontracteerde zorgverleners als Sprank, Accolade of Amerpoort en Bzzzonder is gecontracteerd zorgverlener in regio Eemland (Amersfoort,  Baarn, Leusden, Woudenberg, Bunschoten, Soest en Eemnes) en regio Foodvalley (Veenendaal, Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude en Scherpenzeel).

Zie je door de afkortingen het bos niet meer? Begrijpelijk. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

Contact

Natuurlijk

Natuurlijk hopen we dat je, maar vooral jouw kind, blij is met de zorg die we bieden. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan is het fijn als je in gesprek gaat met Bzzzonder, maar het kan ook voorkomen dat je iets minder b(l)ij bent. Of dat je zelfs een klacht hebt. Weet dat je altijd terecht kan bij de locatieverantwoordelijke zorg van jouw locatie.

Bzzzonder Leven heeft samen met Kindercentrum Bzzzonder een gezamenlijke procedure over hoe je je onvrede kunt uiten of een klacht kunt indienen. Je vindt deze hier.